1. Strona Główna
 2. Kontakt
 3. I-dziennik
 4. Kalendarz
 5. godziny pracy
 6. plan lekcji
 7. BIP
 8. Nabór
 9. >
 10. Dowozy
 1. Historia Szkoły
 2. Prawo
 3. Działalność biblioteki
 4. Kółka zainteresowań
 5. Nauka zdalna
 6. RODO
 7. pliki do pobrania

Kalendarz 2022-09-21 20:14:30

Organizacja roku szkolnego 2022/2023
I półrocze
II półrocze
01.09.2022 -12.02.2023 r.
13.02.2023-23.06.2023 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2022 – 31.12.2022 r.
Ferie Zimowe 30.01.2023-12.02.2023
Wiosenna przerwa świąteczna 6.04.2023-11.04.2023
Termin powiadomienia o ocenach niedostatecznych ucznia i rodziców na koniec roku 18.05.2023
Termin wystawienia ocen i wpis do dzienniczka
 • śródroczna
 • końcowa


25.01.2023
13.06.2023 r.
Rada Pedagogiczna klasyfikacja
 • śródroczna
 • końcowa

25.01.2023 r.
19.06.2023 r.
Termin egzaminów ośmioklasisty


23.05.2023 r. - j. polski
24.05.2023 r. -matematyka
25.05.2023 r. j. angielski
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-pedagogicznych 23.06.2023 r.
Spotkania z rodzicami
 • informacyjne
15.09.2022 r.
 • zebranie
17.11.2022 r. .
 • konsultacje z uwzględnieniem uczniów zagrożonych oceną niedostateczną
08.12.2022 r.
 • zebranie śródroczne
26.01.2023 r.
 • zebranie
30.03.2023 r.
 • konsultacje z uwzględnieniem uczniów zagrożonych oceną niedostateczną
18.05.2023 r.
Dni wolne od zajęć dydaktycznych 14.10.2022
31.10.2022
2.05.2023
23,24,25.05.2023 r.- egzaminy ósmoklasisty,
09.06.2023 r.
21.06.2023
22.06.2023