1. Strona Główna
 2. Kontakt
 3. I-dziennik
 4. Kalendarz
 5. godziny pracy
 6. plan lekcji
 7. BIP
 8. Nabór
 9. >
 10. Dowozy
 1. Historia Szkoły
 2. Prawo
 3. Działalność biblioteki
 4. Kółka zainteresowań
 5. Nauka zdalna
 6. RODO
 7. pliki do pobrania

Kalendarz 2021-09-20 22:14:30

Organizacja roku szkolnego 2021/2022
I półrocze
II półrocze
01.09.2021 – 30.01.2022 r.
32.02.2022 – 24.06.2022 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2021 – 02.01.2022 r.
Ferie Zimowe 17.01 – 30.01.2022 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 14.04. – 19.04.2022 r.
Termin powiadomienia o ocenach niedostatecznych ucznia i rodziców na koniec roku 20.05.2022 r.
Termin wystawienia ocen i wpis do dzienniczka
 • śródroczna
 • końcowa


12.01.2022 r.
14.06.2022 r.
Rada Pedagogiczna klasyfikacja
 • śródroczna
 • końcowa

12.01.2022 r.
20.06.2022 r.
Termin egzaminów ośmioklasisty


24.05.2022 r. - j. polski
25.05.2022 r. -matematyka
26.05.2022 r. j. angielski
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-pedagogicznych 24.06.2022 r.
Spotkania z rodzicami
 • informacyjne
16.09.2021 r.
 • zebranie
04.11.2021 r. .
 • konsultacje z uwzględnieniem uczniów zagrożonych oceną niedostateczną
09.12.2021 r.
 • zebranie śródroczne
13.01.2022 r.
 • zebranie
24.03.2022 r.
 • konsultacje z uwzględnieniem uczniów zagrożonych oceną niedostateczną
19.05.2022 r.
Dni wolne od zajęć dydaktycznych 14.10.2021r.-Dzień N-la,
15.10 .2021 piątek po dniu N-la
12.11.2021 - piątek po Święcie Niepodległości
07.01.2022 - piątek po Święcie Trzech Króli
24,25,26.05.2022 r.- egzamin ósmoklasisty,
28.05.2021 r. – piątek po egzaminie ósmoklasisty,
02.05.2022 - 2 maja
17.06.2021 r. – piątek po Bożym Ciele.